Teadus

Norrakate välgujumala kingitus

Me elame tehnikasajandil, me elame energeetikasajandil ja energia (peamiselt elektrienergia kujul) on kaasaja tsivilisatsioonile asendamatu. Mis juhtub, kui energiaallikad lõpevad? Kas see tähendab moodsa tsivilisatsiooni hukku või on meil väljapääse sellest ummikust? Tuumaenergia on senini oluline ja vaat et asendamatu...

Superarvuti, mida pole veel olemas

Kui keegi räägib kvantarvutitest, siis millest ta räägib? Kvantarvuti on siiani jäänud mõtteliseks eksperimendiks, mille näidiseksemplarid on ometigi valmis ehitatud. Püüame mõista, mille poolest kvantarvuti erineb tavaarvutist. Teie süles või laual on arvuti, olgu see siis personaalarvuti, tahvelarvuti, sülearvuti või...

Hägustuv piir bio- ja tavatehnoloogia vahel

Traditsiooniliselt on biotehnoloogia tähendanud ala, mis hõlmanud nii alkoholi villimist, taimesortide ja tõuloomade aretamist kui leivaküpsetamise meetodeid. Kuid teaduse areng on muutnud biotehnoloogia erinevaid uurimisvaldkondi hõlmavaks terminiks – kreekakeelsed sõnad bios (kõik, mis eluga seotud) ja technikos (inimteadmiste ja oskuste...

Ketserid teaduses

Teadlaste tegemiste juurde peaks paremate tulemuste nimel käima ka avatud infovahetus, et uusi ideid üheskoos uurida ja edasi arendada parasjagu saadaolevate vahendite ja meetoditega. Paraku ei ole see sageli kaugeltki nii, sest uute ideede autorid või teisitimõtlejad aetakse hoopis nurka...

Inventuur taevas

Paljud liigi Homo sapiens esindajad on üpris uudishimulikud – neid ei paelu mitte üksnes see, mis toimub nende ümber maapeal, vaid nad tahavad ka kangesti teada, mis toimub üleval taevas, ning on isegi valmis selle nimel olulisi materiaalseid ohvreid tooma....